תפריט צד

הקרן למדעי הרוח

הקרן למדעי הרוח היא פרי יוזמה משותפת של הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה (ות"ת) ויד הנדיב (קרן רוטשילד ישראל). מטרת הקרן הינה שיפור האיכות והטווח של התוכניות למדעי הרוח באוניברסיטאות הישראליות.

האתר כולל ספרית פרסומים אקדמית מסווגת, פרסום ורישום לתוכניות הלימוד, לוח אירועים אינטראקטיווי כולל מנוע חיפוש מורכב (ומעוצב), מערכת רישום ובקשת מלגות לימוד ועוד.

זהו שיתוף פעולה ראשון עם Bee Creations (והבאים בדרך). הפרוייקט כולל פיתוח ותחזוקת האתר.

נושאים: