תפריט צד

המכון לחקר החלל של הטכניון

אתר המכון לחקר החלל הינו פרי נוסף של שיתוף פעולה ארוך טווח עם הטכניון.
באתר לוח אירועים, מחקרים, מעבדות, אנשי צוות ואקדמיה ועוד.

נושאים: