תפריט צד

ג'וינט- מסד נכויות

ג'וינט ישראל-מסד נכויות פועל באמצעים מגוונים להגביר את עצמאותם של אנשים עם מוגבלות, להפחית את תלותם באחרים, לחזק את דימויים העצמי, לשפר את מעמדם בחברה ואת איכות חייהם.

ג'וינט ישראל-מסד נכויות מתכנן ומפתח שירותים תומכי חיים עצמאיים, כמו קהילות תומכות והמרכזים לחיים עצמאיים. תכניות אלו מספקות לאנשים עם מוגבלות סל שירותים המאפשר להמשיך ולהתגורר בביתם ולקבל שם את הסיוע הנדרש להם על מנת לחיות באופן עצמאי ומכבד, בשגרה ובחירום.