תפריט צד

מועצת תנועות הנוער- מת"ן

תנועות הנוער כגוף מחנך מרכזי בחינוך הבלתי פורמאלי, מפעילות תכניות חינוכיות באמצעות המתודה של נוער מחנך נוער, ולצידן מפעילות התנועות תכניות הנותנות מענים מגוונים לאוכלוסיות שונות, תוך השפעה על כלל החניכים המשתתפים בפעילות התנועה ונחשפים לידע, ערכים והתנסויות חדשות.
האתר החדש נותן למדריכים גישה נוחה למידע- אנשי קשר או שותפים, קבצי הדרכה, פורומים, מערכי פעילויות, כתבות ואיזור מיוחד עבור רכזים.

בואו לבקר!