תפריט צד

Mediterranean Experiennce- קידום עסקים קטנים באגן הים התיכון

האתר הוא תוצר של שיתוף פעולה בינלאומי בין משרד התיירות הישראלי, משרד התיירות בסרדיניה ומשרד החקלאות של קטלוניה. תחת ניהולם של השותפים, קם האתר שתפקידו לקדם תיירות באזורים ספציפיים בישראל (דרך הבשורה ודרך הבשמים), בקטלוניה (טראגונה, גירונה, ליידה) ובסרדיניה (מרמילה). האתר עוצב ופותח על ידי פאטפיש, והתכנים סופקו על ידי חברת "תיק פרויקטים" שהייתה שותפה לפרויקט.

נושאים: