תפריט צד

CRM

Porat Beehives

Developing a Client and Resource management systems (SRM+ERP), for the Porat beehive, which is in the business of bio-pollination, collecting honey from beehives and manufacturing honey. The system users can place and track orders, field operations, accounting and administration, developing tools and produce reports.

מכוורת פורת

פיתוח מערכת ניהול משאבים ולקוחות (CRM+ERP) עבור מכורת פורת העוסקת בהאבקה ביולוגית באמצעות דבורים וברדיה ויצור של דבש. מחקר ואיפיון הענף, איפיון המשתמשים באתר: לקוחות המכוורת, חקלאים המשתמשים בשירות לצורך ביצוע ומעקב אחרי הזמנות, אנשי התפעול של המכוורת המבצעים את העבודה בשטח, הנהלת חשבונות ואדמיניסטרציה,
פיתוח כלים ודוחות יעודיים.
והדבש - דבש!

Subscribe to RSS - CRM