תפריט צד

phoneGap

KMM - Green Control

Green Control is engaged in recycling, civilian control and green environment.
The app enables over 2 million customers and end-users a direct connection to the service center of the national recycling corporation K.M.M Ltd.
The center receives inquiries concerning the company services and recycling related issues:
Overloaded recycle bins that need to be emptied
Broken containers
Complaints about the service quality
Service application for a new region

בקרה ירוקה

אפליקציה ראשונה מסוגה, העוסקת במיחזור, בקרה אזרחית וסביבה ירוקה.
האפליקציה מאפשרת ללמעלה מ-2 מיליון לקוחות ומשתמשי הקצה, קישור ישיר אל מוקד השירות של תאגיד המחזור הארצי, ק.מ.מ. בע"מ.
המוקד מקבל פניות, הנוגעות לתחום המיחזור והשירות של החברה:
מיכלי מיחזור מלאים הדורשים פינוי
מתקני פינוי שבורים
תלונה על איכות השירות
בקשה למתן שירות באזור חדש

פניות אלו מדווחות בזמן אמת על ידי מילוי טופס פניה והוספת תמונה מהשטח; האפליקציה מאתרת את מיקום הבעיה, על ידי איכון המכשיר הנייד, בזמן שליחת התמונה.

אלכס אקבשב

מפתח מובייל

מפתח ios ן Android לכל מטרה. מנוסה בפיתוח אפליקציות מורכבות, אינטרקציות עם שרתים ועיצובים פסיכיים כמו שרק אנחנו יודעים לעשות. אלכס ארחאי על תחום הפיתוח ההיברידי בחברה (Phonegapׂׂׂ).

Subscribe to RSS - phoneGap