DEVOPS ותהליכי פיתוח

מטודולוגיה של DevOps הוא שילוב של מטודולוגיות, כלים, ותרבות שמטרתם לקצר את המחזור הזמן של הפיתוח, מהשלב הראשון של התכנון ועד לשלב הסופי של הפעלת התוכנה. DevOps מאפשר לארגונים למהר את תהליך הפיתוח ולשפר את איכות התוצאות, בעזרת שיפור תהליכי התכנון, הקוד, הבנייה, הבדיקה, השיקוח, והתמיכה.

כחלק ממטודולוגיית DevOps, אנחנו משתמשים בכלים אוטומטיים שמאפשרים לנו להכניס תיקונים ולהוסיף יכולות במהירות, תוך כדי הבטחה שהשינויים הללו לא משפיעים שלילית על האפליקציה הקיימת. הכלים האלה מאפשרים שליטה מלאה על התהליך ומאפשרים לנו לעקוב אחרי כל שינוי בתוכנה, ולחזור אחורה אם יש צורך.

תרבות DevOps מקדם שיתוף פעולה שלם בין צוותים שונים - מפתחים, אנשי תמיכה, ואנשי הפעלה, ומאפשרת לכל צוות להיות מעורב בכל שלב של התהליך. זה גורם לגיוון מהיר של הרעיונות, ומקנה לכל אחד תחושה של אחריות משותפת לאיכות וליציבות של המוצר הסופי.

למעשה, DevOps היא לא רק מטודולוגיה, אלא תרבות של שיתוף פעולה, שממזגת את הפיתוח (Dev) והתפעול (Ops) לתהליך יחיד נפש. תהליך שמאפשר לארגונים להפיק תוכנה באופן מהיר יותר, באיכות גבוהה יותר, ובעלות נמוכה יותר. השילוב של התהליכים האלו מאפשר לארגונים להגיב באופן גמיש ומהיר לשינויים, ולשמור על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של אבטחת מידע וביצועים.

בעולם ה-DevOps, CI/CD וארכיטקטורה הן שני מרכיבים מרכזיים שמשמעותם לא יכולה להיות מועטת.

CI, שהוא ראשי תיבות של Continuous Integration (אינטגרציה רציפה), היא תהליך שבו קוד חדש מתווסף לקוד הקיים באופן רצוף. מערכת CI מבצעת בדיקות אוטומטיות כל פעם שקוד חדש מתווסף, מה שמאפשר לצוות הפיתוח לאתר ולתקן באופן מהיר בעיות שיכולות להתרחש כתוצאה מהשינויים.

CD, שהוא ראשי תיבות של Continuous Delivery או Continuous Deployment (הפצה או התקנה רציפה), היא שלב הבא. הפצה רציפה מתארת את התהליך שבו קוד חדש מוכן להשקה בכל זמן שייבחר. התקנה רציפה היא ההרחבה של זה, ומתארת את התהליך שבו השינויים מתקנים באופן אוטומטי לבית הלקוח.

ארכיטקטורה היא תחום נוסף שמשחק תפקיד קריטי ב-DevOps. המטרה של ארכיטקטורת התוכנה היא לקבוע את המבנה הכולל של המערכת, לכלול את הקומפוננטות המרכזיות והחיבורים ביניהם. במהלך תכנון הארכיטקטורה, נחשבים גורמים כמו היציבות, הביצועים, הניתנות לשימור, והאבטחה.ב-DevOps, ארכיטקטורת מיקרוסרוויסים היא דרך נפוצה של בניית מערכת. במקום לבנות את המערכת כקוד מונוליטי גדול, המערכת מתחלקת לשירותים קטנים ונפרדים שמתקשרים אחד עם השני. כל שירות יכול להיות מפותח, מבודק, מותקן, ומופעל באופן עצמאי.

השילוב של CI/CD וארכיטקטורת מיקרוסרוויסים מאפשר לארגונים להיות גמישים יותר, להגיב במהירות לשינויים,

Image
FATFISH CI/CD