חברת פטפיש היא ספק מוסמך של משרדי ממשלה רבים כגון משרד הביטחון, חשכ"ל, יחידת ממשל זמין ועוד. החברה מספקת שירותי פיתוח והדרכה וכמו כן שירותי תחזוקה ועדכון שוטפים. חברת פאטפיש מחזיקה בתו תקן אבטחת מידע ופרטיות בינלאומי מסוג ISO27001 אשר מאפשרת הגנה מקסימלית על מידע רגיש וסודי.